Zapisy

ZGŁOSZENIA I REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

1. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonywać od dnia 14 października od godz. 0:01 poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.makabiwarszawa.pl. Zgłoszenia mają charakter indywidualny.

2. Opłata jest ustalona w oparciu o koszty jakie ponosi Organizator w związku z przygotowaniem pakietu startowego dla osób biorących udział w sztafecie.

3. W związku z nie prowadzeniem działalności gospodarczej przez Organizatora, opłaty mogą mieć wyłącznie charakter darowizny.

4. Opłatę startową – 20 zł za osobę – prosimy uiścić w formie przelewu na konto:

84 1140 2004 0000 3102 7580 8990
Makabi Warszawa
Al. Niepodległości 135/15, 02-570 Warszawa
W treści przelewu OBOWIĄZKOWO należy wpisać darowizna na rzecz sztafety oraz imię i nazwisko uczestnika

Uczestnicy razem z pakietem startowym otrzymają pamiątkową koszulkę, bilet wstępu na wystawę czasową Muzeum POLIN, bon na ciepły posiłek i napój. Odbioru pakietów startowych dokonać można dnia 25 października br. w godzinach 11:00 – 12:45 w miasteczku biegowym na parkingu Muzeum POLIN.

5. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie dostarczone potwierdzenie dokonania rejestracji i zaksięgowania wpłaty.

 

Regulamin Sztafety Makabi

Deklaracja uczestnictwa

*
*
 / 
 / 
*
*
*